Chính Sách Bảo Mật của Website OnTop88.ink

Giới thiệu

Chào mừng bạn đến với OnTop88.ink! Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và coi trọng việc bảo mật thông tin cá nhân. Chính sách bảo mật này được thiết kế để giúp bạn hiểu cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng website của chúng tôi.

Thông tin Chúng Tôi Thu Thập

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân mà bạn cung cấp trực tiếp khi đăng ký tài khoản, đăng nhập, hoặc tham gia các dịch vụ trên website. Các loại thông tin này bao gồm:

 • Tên và họ
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ giao dịch
 • Thông tin thanh toán

Ngoài ra, chúng tôi cũng tự động thu thập một số thông tin khi bạn truy cập và sử dụng website của chúng tôi, bao gồm nhưng không giới hạn ở địa chỉ IP, loại trình duyệt, và hệ điều hành.

Sử Dụng Thông Tin

Thông tin cá nhân mà bạn cung cấp có thể được sử dụng vào các mục đích sau:

 • Cung cấp và cải thiện dịch vụ của chúng tôi
 • Giao tiếp với bạn về các dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi
 • Phân tích và hiểu về hành vi người dùng để cải thiện trải nghiệm người dùng

Chia Sẻ Thông Tin

Chúng tôi cam kết không bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bên thứ ba trừ khi:

 • Có sự đồng ý từ bạn
 • Cần thiết để cung cấp dịch vụ hoặc sản phẩm theo yêu cầu của bạn
 • Tuân theo yêu cầu pháp lý hoặc tuân thủ quy định pháp luật

Bảo Mật

Chúng tôi áp dụng các biện pháp bảo mật kỹ thuật và hành chính để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, sử dụng hoặc tiết lộ trái phép. Tuy nhiên, không có phương thức truyền tải qua Internet hoặc phương thức lưu trữ điện tử nào là an toàn tuyệt đối.

Thay Đổi Chính Sách Bảo Mật

Chúng tôi có quyền cập nhật chính sách bảo mật này theo thời gian để phản ánh các thay đổi trong hoạt động của chúng tôi. Khi có thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật ngày hiệu lực của chính sách mới tại đây và thông báo cho bạn về các thay đổi đáng kể.

Rate this page